Thursday, 08 June 2023

FF Explorer

Written by Mr.Meo Wednesday, 01 April 2020 1443

FF Explorer is file manager on joomla site. Features are supported:
- edit file
- new file
- new folder
- upload file
- download file
- change file permission
- support editting database

 

FF Explorer to menedżer plików na stronie Joomla. Obsługiwane są funkcje:
- edycja pliku
- nowy plik
- nowy folder
- przesyłanie pliku
- pobieranie pliku
- zmiana uprawnień do pliku
- obsługa edycji bazy danych

Additional Info

  • Name Provider: Mr.Meo
  • Type of Distribution: Free
  • System: Joomla 3.x
  • Version extension: 1.0
Download attachments:

Last modified on Wednesday, 01 April 2020 07:12